Obchodní podmínky

ZPŮSOB A CENA DOPRAVY:

 

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty, možnosti dopravy:

 

1) osobní odběr za 0,- Kč

2) cenný balík za 80,- Kč do 5 kg (nad 5 kg dle tarifů České pošty)  

3) dobírka do 5 kg za 120,-  Kč (80,- balík + 40,- dobírka)   

                                                                                                                         

Je možné platit předem na účet. Na základě Vaší objednávky při volbě „platba předem“ Vám e-mailem zašleme zálohovou fakturu a balíček odesíláme po připsání částky na náš účet.

Při objednávce nad  2000,-  Kč je poštovné zdarma.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Vítáme Vás v internetovém obchodě www.iporiginal.cz . Než začnete nakupovat, seznamte se prosím, s níže uvedenými obchodními podmínkami. Jako kupující potvrzením objednávky souhlasíte s podmínkami nákupu.  

Tento internetový obchod provozuje Ilona Pavlíčková, IČ 701 45 199, sídlem: Žichlínek 254, 563 01 Lanškroun.

Po dohodě lze na této adrese vyzvednout zboží.

 

1. Nákupní řád

Pro hledání požadovaného výrobku může kupující využít dělení výrobků podle kategorií ( body, trička, soupravy apod.) v levém menu. Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o výrobku a pro vložení do košíku. Na detail je možné přejít kliknutím na obrázek. U většiny zboží můžete vybírat z několika velikostí. Požadovanou velikost upravíte kliknutím na šipku v rozbalovacím menu velikost a potrvzením konkrétní velikosti. Potom už stačí jen upravit požadovaný počet kusů (chcete-li víc než jeden) a kliknutím na tlačítko KOUPIT. Prohlížet zboží v košíku můžete kdykoliv kliknutím na ikonu košíku vpravo nahoře. Pokračovat v nákupu můžete jednoduše překliknutím do některé kategorie z levého menu. Pokud chcete dokončit objednávku, kliknete na tlačítko „OBJEDNAT“ pod zobrazeným stavem Vašeho košíku. Zde vyplníte své kontaktní, fakturační a doručovací údaje a vyberete způsob platby a doručení. Následně Vám do e-mailu, který jste uvedli, přijde informace o přijetí objednávky s její rekapitulací. POKUD JSTE ZVOLILI PLATBU PEŘEDEM NA ÚČET, NEPLAŤTE PROSÍM PŘED POTVRZENÍM DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ!!!

Svou objednávku může kupující stornovat nejpozději do 30 minut od odeslání objednávky e-mailem na adresu ip@iporiginal.cz - v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující stornuje objednávku později, než v uvedené lhůtě 30 minut, bude prodávají akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu.
 

2. Platební podmínky

Veškeré ceny uvedené v tomto internetovém obchodě jsou smluvní a konečné. U objednávek zboží na dobírku může prodávající dle svého uvážení požadovat zaplacení zálohy (to se týká zvláště objednávek zboží ve vyšší hodnotě). Platební podmínky jsou uvedeny v závěru těchto obchodních podmínek. Pokud kupující zvolí platbu předem na účet prodávajícího, provede platbu do 3 dnů od zaslání výzvy k platbě, tj. podkladů pro platbu včetně variabilního symbolu. Pokud prodávající nebude mít platbu do 5 dnů od zaslání výzvy připsanou na účtu, objednávku stornuje, nebude-li s kupujícím písemně, tj. emailem, dohodnuto jinak.


 


3. Dodací podmínky

V případě platby za zboží převodem na účet prodávajícího je zboží odesláno po připsání platby na tento účet. V případě platby za zboží dobírkou je zboží odesláno po dokončení objednávky. V případě osobního odběru je zboží připraveno k převzetí po výzvě kupujícího prodávajícím. Zboží odesílá prodávající následovně:

 • zboží skladem - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po objednávce

 • ostatní zboží – obvykle do 14 dnů, pokud zboží není dostupné i u výrobce prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího s návrhem podobného zboží nebo se s kupujícím dohodne na prodloužení termínu

V případě, že není možné ze strany prodávajícího tyto termíny dodání dodržet, bude neprodleně kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu, případně zrušení objednávky.

 

Objednávky vyřizuje prodávající kompletně, v případě individuální dohody s kupujícím lze postupovat i jinak.  Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. V případě poškození je povinen zkontrolovat stav zboží v zásilce a o případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti přepravce. Kupující je povinen o poškození zboží neprodleně, a to v den převzetí zásilky informovat prodávajícího, aby tento mohl reklamovat poškození při přepravě u přepravce a tato reklamace mu mohla být uznána.


4. Reklamační řád

Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatní nárok písemně na adresu IP ORIGINAL, Ilona Pavlíčková, Žichlínek 254, 563 01 Lanškroun nebo na e-mail ip@iporiginal.cz . V oznámení o závadách uvede kupující své jméno, adresu, e-mail, telefonické spojení, označení reklamovaného zboží, datum koupě, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo. Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující na vlastní náklady vadné zboží doručit (adresa prodávajícího, autorizovaný servis apod.). Pokud bude dohodnuto zaslání na adresu kupujícího, zašle na adresu: IP ORIGINAL – Ilona Pavlíčková, Žichlínek 254, 563 01 Lanškroun.

Pro úspěšné vyřízení reklamace kupující doloží doklad o koupi zboží.

 

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Bude-li vrácena kupní cena (do kupní ceny se nezapočítává přepravné a dobírkovné hrazené při koupi zboží) poštovní poukázkou, bude z kupní ceny odečten poplatek 25 Kč. Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze (pracími symboly), zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen. V případě rozporu s kupní smlouvou, tj. pokud zboží není v souladu s kupní smlouvou, řídí se prodávající ustanoveními dle § 616 občanského zákoníku.


5. Ochrana osobních dat 

Ilona Pavlíčková jako provozovatel internetového obchodu www.iporiginal.cz  tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě s výjimkou přepravce zboží. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.


6 . Vrácení zboží

Pokud kupující se zakoupeným zbožím z tohoto internetového obchodu není spokojen, je oprávněn toto zboží vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě s kupujícím a po doručení takového zboží (na adresu: IP ORIGINAL, Ilona Pavlíčková, Žichlínek 254, 563 01 Lanškroun) přijato. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní, v původním nepoškozeném obalu, s dokladem o koupi. Po vrácení zboží bude kupujícímu vrácena kupní cena (od kupní ceny se odečítá přepravné, popř. i dobírkovné hrazené při koupi zboží prodávajícím) převodem na účet kupujícího nebo poštovní poukázkou (při vrácení kupní ceny poštovní poukázkou bude z kupní ceny odečten poplatek 25 Kč) nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vrácení zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v tomto internetovém obchodě bude kupující informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem na adresu: ip@iporiginal.cz . Toto se netýká zboží, které bylo pro kupující nějakým způsobem upraveno. (vlastní návrh, jméno, přezdívka apod.)

7. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu ip@iporiginal.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 

 

GDPR v souladu s platnou legislativou o ochraně osobních údajů platnou od 25.5.2018 doplňuji článek č. 5 ochrana osobních údajů.

 

Kdo je správce?

Ilona Pavlíčková, bydlištěm Žichlínek 254, 563 01 Lanškroun

IČ: 70145199

Zapsán v živnostenském rejstříku úřadu města Lanškroun

a provozuji webovou stránku www.iporiginal.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další
zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat
na tel. čísle +420606654169 nebo na e-mail: ip@iporiginal.cz

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování
osobních údajů, umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich
práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících
důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy
(např. zaslání přístupů do online kurzu)
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujemi,
abych vyhověl zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je
nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních
sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně
předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední
objednávky.
Pokud nejste mým zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho
souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat
použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
● pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžu zasílat také inspirující nabídky
třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na
Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli
odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.
● fotografická dokumentace - živé akce atd.
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření
návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj
oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší
služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních
údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní.
Přijal jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a
organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních
údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit
vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit
ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
GlobeWeb Czech s. r. o.
Facebook
Google
účetnictví Žáčkovi, Rudoltice 65

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele,
pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě
při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu
zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních
údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás/mě prostřednictvím e-mailu: ip@iporiginal.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 5 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že
zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím
zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku
proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu
ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 5 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 5 
dní.
V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc
rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě,
abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na
základě mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v
každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou
zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné
třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 21.5.2018

 

 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

Souhlasím
Nesouhlasím